Betalning / Avbokningsregler / Hotellinfo

Betalning & avbokningsregler

Allmänna bestämmelser och avboknings- regler enligt rekommendation från Sveriges Hotell och Restaurang Företagare.
Allmänna bestämmelser och avbokningsregler vid grupp-, arrangemang-, bröllop- och konferensbokningar, vänligen se längre ner på sidan.

Allmänt

Du och hotellet kommer överens om villkoren för rumsuthyrningen. Om inte någon speciell överenskommelse har träffats gäller följande regler. För konferenser samt gruppbokningar gäller även särskilda regler.
Beställning och bekräftelse 
En beställning är bindande i och med att den bekräftats och du fått ett bokningsnummer. Detta kan ske muntligen, skriftligen eller via bokningssystem. Vid beställningen är du skyldig att uppge namn, adress, telefonnummer, ankomst- och avresetid samt hur betalning skall ske. Givetvis behöver du även informera oss om det förekommer eventuella matavvikelser.

Ankomst och avresa

Hotellrummet står till ditt förfogande senast från kl 15.00 ankomstdagen. Avresedagen måste du lämna rummet senast kl 12.00. Konferens och gruppdeltagare ber vi att checka ut före klockan 10.00. Rummet är reserverat för ankomst senast kl 18.00. Kommer du senare, måste du meddela hotellet på förhand. Utländska gäster är skyldiga att uppvisa giltigt pass och betala vid ankomst.

Avbeställning och utebliven ankomst

Om inte annat överenskommet vid bokningstillfället skall avbeställning ske senast kl 18.00 dagen före ankomst. Uteblir du utan avbeställning eller avbeställer senare än kl 15.00 dagen före ankomst, får du betala för ett dygn. Om hotellet haft särskilda kostnader med anledning av din beställning får du ersätta dessa.

Tidig avresa och vistelse på obestämd tid

Har du beställt för en bestämd tidsperiod men avreser tidigare får du betala samma ersättning som vid sen avbeställning. Utöver priset för den tid du vistats på hotellet betalar du för ytterligare ett dygn. Bor du på hotellet på obestämd tid och förlänger din vistelse med ett dygn i taget bör du meddela avresan senast kl 15.00 dagen före. I annat fall får du betala för ett extra dygn. Om hotellet inte längre kan låta dig disponera rummet har du rätt att få veta detta senast kl 15.00 dagen före avresan.

Hotellets skyldigheter och dina egna önskemål

Om hotellet inte kan ge dig rum vid ankomst, så som överenskommits, har du rätt att utan merkostnad få ett likvärdigt eller bättre rum inom hotellet eller på hotell med likvärdig standard. Hotellet är rökfritt. Vid överträdelse av rökförbud har hotellet rätt att debitera kunden kostnader.

Betalning

Hotellräkningen skall betalas när du får den, oftast vid ankomsten till hotellet. Vi tar emot VISA, Mastercard, svenska kontanter (SEK) och norska kontanter (NOK). Hotell Årjäng reserverar sig för eventuella prisändringar.

Förvaring, värdesaker, bagage och värdesaker på rummet

Hotellet har rätt enligt lag att, som säkerhet för fordran mot gäst, kvarhålla resgods och i vissa fall, efter fastställda regler, även att sälja det. Dina värdesaker kan vanligtvis förvaras i hotellets värdeboxar. Lämna inte bagaget utan uppsikt i lobbyn. Hotellet kan förvara ditt bagage i låst bagagerum. Hotellet ansvarar för att din egendom inte stjäls om den förvaras i hotellets låsta utrymmen, såsom värdeskåp och bagagerum. Är din egendom av ovanligt högt värde, är du skyldig att upplysa hotellet om detta, i annat fall är hotellet inte ersättningsskyldig för fulla värdet av egendomen. Hotellet har ingen skyldighet att förvara egendom som är av högt värde. Hotellet har inget strikt ansvar för den egendom som du förvarar på hotellrummet.

 

Hotell Årjäng
Claras Torg 1, 672 31 Årjäng
Org. nr 556851-4979

Erbjudanden

Få ut det mesta av ditt besök

Hotell Årjäng © 2024

Logotyp Zebraweb